Growth Hacking
Phần này chúng ta cùng tìm hiểu về Growth Hacking, cách thực hiện Growth Hacking bài bản.
Anh chị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi đến phần hướng dẫn cụ thể hơn về các thức thực hiện chiến lược Growth, mà ở đây là Growth Hacking traffic và người dùng.
Có thể nói Growth Hacking đòi hỏi khá nhiều kiến thức từ phát triển sản phẩm, công cụ, digital marketing và tâm lý khách hàng.
Chúng ta sẽ đi qua năm phần chính của kiến thức như dưới.
Chúng ta đề cập đến các kiến thức sau:
  Growth Hacking là gì?
  Lịch sử Growth Hacking
  Về Growth Hacking trong tự nhiên
  Các Start-up Growth Hacking kinh điển
  Growth Hacking hiện tại và tương lai
  Điều kiện để triển khai Growth Hacking
Chúng ta sẽ đề cập đến các kiến thức sau:
  Chiến lược cạnh tranh lựa chọn
  Chiến lược kinh doanh theo phong cách Á Đông
  Quản trị động lực làm việc cao và Văn hóa tổ chức theo đuổi
  Ứng dụng OKRs và Agile/Scrum
  Hệ phi tuyến tính, lợi thế đặt cược thử đúng/sai và Data Driven
Phần này sẽ giải thích cho chúng ta biết về sự kết hợp của chiến lược quản trị - quản lý để giúp doanh nghiệp tăng trưởng.
Chúng ta sẽ đề cập đến các kiến thức sau:
  Tư duy quản lý xây dựng sản phẩm và bản chất Growth Hacking
  Hành trình điểm chạm khách hàng, phễu Marketing và Sale
  Các loại hình và ví dụ Growth Hacking trong Sản phẩm
  Data Analytics
Phần này cho chúng ta hiểu về cách xây dựng chiến lược Growth Hacking từ chính việc quản lý phát triển sản phẩm.
Chúng ta sẽ đề cập đến các kiến thức sau:
  Tư duy quản lý xây dựng kênh Digital và bản chất Growth Hacking
  Phễu Marketing và Sale với kênh Digital
  Triển khai Growth Hacking trên các kênh Digital
  Data Analytics
Phần này chúng ta sẽ bàn về các kỹ năng, kiến thức cần có để làm một Growth Hacker. Bên cạnh đó là lộ trình nghề nghiệp trong tương lai.
Last modified 9mo ago