Newbie Coaching

Full Stack Digital Marketing Professional - FPT Skillking. Program Digital Marketing Professional - S.O.C Institute

Dành cho các bạn sinh viên, các bạn mới ra trường hoặc muốn thay đổi nghề nghiệp. Cần một định hướng nghề nghiệp cho bản thân và các kỹ năng chuyên nghiệp làm Digital Growth Marketing.

Các chương trình hợp tác đào tạo:

  • Full Stack Digital Marketing Professional - FPT Skillking

  • Program Digital Marketing Professional - S.O.C Institute

Liên hệ:

Đây là chương trình học Digital Marketing trực tiếp trên lớp. Học viên nhận được sự hướng dẫn bởi các Marketing Manager có nhiều kinh nghiệm.

Chương trình được chứng thực và hợp tác đào tạo bởi BeUs Agency, HAU NV DigitalGrowth Marketing Vietnam